Skip to main content
10. juni 2024

30 % af nyuddannede lærere på Fyn har forladt folkeskolen fem år efter ansættelsen

Folkeskolen er presset som aldrig før, men det er dog ikke kun eleverne, der mærker presset. Ny analyse viser, at en tredjedel af de nyuddannede lærere på Fyn allerede har forladt folkeskolen igen fem år efter deres første ansættelse.

Af: Viktor Bork | Foto: Unsplash

Tallene dækker over store geografiske forskelle landet imellem, men hvis man kigger nærmere på tallene med fynske briller, er det dog ikke videre positiv læsning.

Analysen viser nemlig, at Fyn har det næsthøjeste frafald blandt nydannende folkeskolelærere.

Fynsk flugt: Næsthøjest frafald i hele landet

30 % af de nyuddannede lærere på Fyn, der fik et job i en fynsk folkeskole umiddelbart efter endt uddannelse i 2019, er ikke længere at finde ansat i en folkeskole noget sted i landet fem år efter.

Sammenligner man disse tal med landsplanen, har 23,7 procent (knap hver fjerde) nyuddannede lærere forladt folkeskolen igen efter fem år.

Byen København topper skalaen med 31,3 % frafald, mens Østsjælland ligger i bunden med en frafaldsprocent på 15,6 %.

Fokus fra kommunalt hold

Analysen viser, at der er store geografiske forskelle på, hvor mange nyuddannede lærere der hurtigt forlader folkeskolen efter deres første ansættelse.

Dette problem kalder ifølge Emilie Damm Klarskov, analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på lokale initiativer fra kommunalt hold:

For mange nyuddannede lærere forlader folkeskolen efter bare få år. Det er et problem for vores skolebørn. Men tallene viser også, at der er store geografiske forskelle

Der er fokus på problemet fra kommunernes side, og Danmarks Lærerforening har foreslået, at nyuddannede lærere får støtte via en mentor- eller støtteordning, når de starter i arbejde. Det er utrolig fornuftigt at lave nogle indsatser for at give flere unge lærere en bedre start på arbejdslivet, siger Emilie Damm Klarskov.

Det er altså ikke kun på Fyn, at folkeskolen har svært ved at fastholde de nyuddannede lærere, men sammenligner man med andre landsdele, tegner der sig dog imidlertid et broget billede.

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre