Skip to main content
23. november 2022

A.P. Møller Fonden bevilger 25 mio. kroner til nationalt Kyst- og Lystfiskercenter i Assens

Efter en sygdomsperiode var en kvinde fra Glamsbjerg igen klar til at bruge sine armbånd og halskæder, men så manglede 26 smykker.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA ASSENS KOMMUNE

Assens Kommune har netop fået tilsagn til 25 mio. kroner fra A.P. Møller Fonden til opførelse af det kommende nationale kyst- og lystfiskercenter ved Assens Havn.

Centeret bliver både et fysisk lærings- og oplevelsescenter og en portal til oplevelser i vandnaturen. Formålet er at give de mange besøgende viden om den ukendte, fascinerende verden af dyr og planter, der lever under overfladen samt fremme kendskabet til og lysten til lystfiskeri.

Med placeringen ved Assens Havn kommer centeret til at ligge ved noget af Danmarks bedste vandnatur i Lillebælt. A.P. Møller Fonden støtter projektet for at bidrage til at øge danskernes kendskab til livet under vandet. Fra fauna til forurening.

Borgmester Søren Steen Andersen glæder sig over bevillingen:

”Vi er meget glade for, at A.P. Møller Fonden kan se muligheder i at støtte opførelsen af det nationale kyst- og lystfiskercenter. Med den store bevilling får vi mulighed for at tage et afgørende skridt frem mod realiseringen af et center, der – udover at formidle det danske landskab under vandet til alle danskere – vil få stor betydning for handels-, restaurations- og turismebranchen i Assens by og området omkring.”

Med A.P. Møller Fondens bevilling mangler der omkring 20 mio. kr. til opførelse af oplevelsescenteret, inden det er fuldt finansieret. Bevillingen har stor signalværdi i forhold til at tiltrække øvrige bidragsydere til projektet og dermed få den sidste del af finansieringen på plads.

Der er endnu ikke sat en dato for, hvornår Kyst- og Lystfiskecenteret forventes indviet. Det afhænger af, hvornår finansieringen er endeligt på plads.

Fakta:

  • På finansloven i 2018, blev der afsat 32 mio. kroner til den nationale strategi for kyst- og lystfiskeri.
  • Assens Kommune er valgt som værtskommune til at føre strategien ud i virkeligheden.
  • Ud af de 32 mio. kroner er de 22 mio. kroner øremærket til at etablere et kyst- og lystfiskercenter.
  • Opførelsen af centeret forventes at beløbe sig til 70 – 75 mio. kroner samt diverse følgeinvesteringer og allerede afholdte udgifter.
  • Assens Kommunes Byråd har afsat 15 mio. kroner til opførelsen af centeret. Den resterende økonomi skal finansieres af støtte fra andre bidragsydere.
  • A.P. Møller Fondens støtte forudsætter, at projektet går i gang inden udgangen af 2023.