Skip to main content
27. april 2023

Assens Kommune har den næstmindste CO2e-udledning i hele landet

Assens Kommune er den kommune i landet, som udleder anden mindst CO2-e pr. indbygger, når man sammenligner landets 98 kommunale virksomheders indkøb, det viser en ny rapport fra Økonomistyrelsen og Energistyrelsen.

Af: Rikke Hansen | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA ASSENS KOMMUNE

Assens Kommune er den kommune i landet, som udleder anden mindst CO2-e pr. indbygger, når man sammenligner landets 98 kommunale virksomheders indkøb, det viser en ny rapport fra Økonomistyrelsen og Energistyrelsen.

En af årsagerne til den lave udledning af CO2e er blandt andet kommunens prioritering af at genanvende eksisterende bygninger, samt indsats for at gøre bygningerne mere klimavenlige:

”Der sker en stor CO2-udledning, når man bygger nyt. Derfor har vi stort fokus på, hvordan vi kan udnytte og udvikle de bygninger, vi har, til andre formål”, fortæller formand for Miljø, Teknik og Planudvalget i Assens Kommune, Jens Jakobsen.

Et af de steder, hvor kommunen har valgt at give en eksisterende bygning nyt liv er på Pilehaven i Assens, hvor en tidligere administrationsbygning lige nu er ved at blive omdannet til plejeboliger til borgere med særlige behov til institutionen Pilebakken.

”Vi har i dialog med borgere, pårørende og personale lavet en ny indretning af bygningen, så vi med nye vægge og nedrivning af de gamle nu får skabt tre lejligheder og en akutbolig”, fortæller Malthe Olsen, projektleder i Trafik, Byg og Ejendom i Assens Kommune, og fortsætter:

”Når vi genanvender eksisterende bygninger, sparer vi CO2, da vi ikke skal bygge ydermure, støbe fundament og lave ny tagkonstruktion. Det betyder jo, at der ikke skal produceres nye byggematerialer til den del eksempelvis mursten”

Selv murstenene får nyt liv

”Vi kigger altid på, hvilket potentiale der er i de bygninger, vi står med, og så genanvender vi så meget, som giver mening i forhold til den nye funktion, som bygningen skal have”, fortæller Malthe Olsen.

Og det er langt fra den eneste bygning, som er blevet genanvendt:

”Vi arbejder hele tiden med optimering og genanvendelse af vores arealer, og vi har faktisk genanvendt alle de bygninger, som vi ikke har solgt”, fortæller Martin Albertsen, direktør for By, Land og Kultur i Assens Kommune.

Eksempelvis er det tidligere Rådhus i Aarup blevet til daginstitution, det tidligere Tommerup Rådhus er blevet til administration for hjemmepleje, og sygepleje mm, og det tidligere Assens Rådhus bliver nu omdannet til Kulturkajen, som kommer til at rumme både Kulturbegivenheder, Bibliotek, og turismeaktører.

Men der kigges ikke kun klima og genanvendelse, når man kigger på den store plantegning. Genanvendelse er noget som overvejes hele vejen genne projekterne, fortæller Martin Albertsen:

”Vi kigger også på, om der er rester af byggematerialer, der kan genbruges andre steder. På Pilebakken har vi eksempelvis genbrugt mursten, som er blevet renset og genanvendt andre steder i bygningen, samtidig med at vi har udskriftet belysningen og isoleret loftet bedre, så bygningen samlet set også bliver mere energivenlig.”

Assens Kommune: Anden mindste CO2e-udledning i hele landet

Energistyrelsen og Økonomistyrelsen har i samarbejde med kommunerne lavet en ny beregningsmodel, som nu gør det muligt at få overblik over og sammenligne kommunernes udledning af CO2 e i deres indkøb på tværs af 450 forskellige kategorier.

Her er Assens Kommune den kommune, som har den næstmindste udledning pr. indbygger sammenlignet med landets øvrige kommuner.