Skip to main content
13. marts 2023

Flere skal gøres nysgerrige på livet under vandoverfladen i Danmark

Finansiering af det nationale Kyst- og Lystfiskercenter ved Assens Havn er nu helt på plads efter støtte fra Nordea-fonden på 19,1 mio. kr.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA ASSENS KOMMUNE

Finansiering af det nationale Kyst- og Lystfiskercenter ved Assens Havn er nu helt på plads efter støtte fra Nordea-fonden på 19,1 mio. kr.

Assens Kommune har netop fået tilsagn om støtte på 19,1 mio. kroner fra Nordea-fonden til opførelse af det kommende nationale Kyst- og Lystfiskercenter. Med placeringen ved Assens Havn kommer Kyst- og Lystfiskercenteret til at ligge ved vandnatur lige ud til Lillebælt.

Formålet med Centeret er at give de besøgende viden om den del af Danmark, som ligger under vandoverfladen, samt fremme kendskabet til og lysten til lystfiskeri. Kyst- og Lystfiskercenteret bliver derfor en blanding af et fysisk lærings- og oplevelsescenter, der udfordrer sanserne på forskellig vis ved at føle og røre, kombineret med prøv-selv-aktiviteter. Alle virkemidler tages i brug for at give de besøgende en stærk sansemættet oplevelse af livet under vandoverfladen og stemningen omkring at være lystfisker. Uden for Centeret vil der være oplevelser på vandet i Assens Havn samt mulighed for selv at prøve kræfter med lystfiskeriet ved forskellige lokale fiskespots.

”Vi ser frem til at følge etableringen af det kommende Kyst- og Lystfiskercenter. Centeret kommer til at tilbyde en masse lokale og besøgende oplevelser og viden om den danske natur – på, i og ved vandet. Noget, som vi håber, giver endnu flere lyst til at komme ud i det fri og skabe oplevelser i fællesskab med andre,” fortæller Nordea-fondens uddelingschef Christine Paludan-Müller.

Center forventes at slå dørene op i 2025 Borgmester Søren Steen Andersen glæder sig over den fornemme bevilling fra Nordea-fonden:

”Jeg er meget glad for, at vi netop har fået besked fra Nordea-fonden om, at de støtter projektet med godt 19 mio. kr., hvilket betyder, at vi nu er i mål med hele finansieringen af Kyst- og Lystfiskercenteret. Det betyder, at vi nu kan sætte et punktum for det lange træk med at få finansieret Centeret. Det er en stærk gruppe – bestående af staten, Assens Kommune og to fonde – som står bag realiseringen af det samlede projekt. Det er yderst lovende, ligesom Centeret uden tvivl får en stor betydning for vores handels-, restaurations- og turismebranche i Assens by og området omkring.”

Søren Steen Andersen pointerer, at Kyst- og Lystfiskercenteret får en vigtig rolle og opgave i at formidle det danske landskab under vandet til alle danskere og turister fra udlandet.

”Vi kender den tørre del af Danmark – byerne, vejene, bakkerne, markerne, landskabet. Men hvordan ser der ud i de store dele af Danmark som vi slet ikke har set, fordi de ligger under vand? Hvordan ser der ud på bunden af Storebælt under broen? Hvorfor er ålegræs-sletterne så vigtige for fremtiden, og hvorfor dør gedderne ved Møn, når vinden pludselig går i nord? Det skal Centeret bl.a. gøre os klogere på,” siger Søren Steen Andersen.

Projektet går nu ind i en ny fase. Der skal vedtages en lokalplan for området, og senere i år venter en arkitektkonkurrence. Det er forhåbningen, at Assens Kommune i 2025 kan invitere til åbningsfest for det nationale Kyst- og Lystfiskercenter.

Fakta

  • På finansloven i 2018, blev der afsat 32 mio. kr. til den nationale strategi for kyst- og lystfiskeri.
  • Assens Kommune er valgt som værtskommune til at føre strategien ud i virkeligheden.
  • Ud af de 32 mio. kr., er de 22 mio. kr. øremærket til at etablere et kyst- og lystfiskercenter.
  • Opførelsen af Centeret forventes at beløbe sig til 70 – 75 mio. kr. samt diverse følgeinvesteringer og allerede afholdte udgifter.
  • Assens Kommunes Byråd har afsat 15 mio. kr. til opførelsen af Centeret. Den resterende økonomi finansieres af bidrag fra A.P. Møller Fonden og Nordea-fonden.