Skip to main content
11. marts 2024

Hvordan skal landskabet mellem Assens og Odense udvikle sig i fremtiden?

Nu inviteres borgere og lodsejere til at give deres bud på, hvordan landskabet i deres lokalområde skal udvikle sig. Arbejdet med en ny helhedsplan er netop gået i gang, og det handler om at tænke smart, da der er stor efterspørgsel på arealer i det åbne land.

Af: Assens Kommune | Foto: Ritzau / Assens Kommune
PRESSEMEDDELELSE

Klimatiltag, biodiversitet, grundvandbeskyttelse, landbrug, miljø, natur og livskvalitet. Der er kamp om arealerne i det åbne land.

Derfor er det vigtigt, at vi tænker helhedsorienteret og tænker flere formål ind i planlægningen, når vi kigger på, hvilke arealer i det åbne land, der f.eks. kan indgå i den grønne omstilling. Vi vil gerne udvikle landskabet i samarbejde med borgere og lodsejere, så de også får gavn af projekterne, siger formand for Miljø, Teknik og Planudvalget i Assens Kommune, Jens Jakobsen.

I løbet af 2024 vil Assens Kommune og Odense Kommune i samarbejde med eksperter fra Københavns Universitet og rådgivningsvirksomheden Urland udarbejde en helhedsplan for landskabet mellem Assens og Odense, der sammentænker forskellige klimatiltag, så fremtidige investeringer i den grønne omstilling giver flest mulige positive effekter, og lægger mindst muligt beslag på arealer.

De bedste løsninger findes i fællesskab

Strategisk planlægning af vores arealer er afgørende for, at vi løser de store samfundsudfordringer, vi har på klima- og biodiversitetsområdet. Det er vigtigt, at vi planlægger på en måde, som vender tabet af natur og balancerer smukke, grønne og produktive landskaber med attraktive erhvervs- og bosætningsmuligheder i landdistrikterne, siger Helga Grønnegaard, der er projektchef hos Urland.

Projektet er et af de første 11 pilotprojekter i Plan 22+, som er en indsats, igangsat og finansieret af et partnerskab mellem Plan- og Landdistriktsstyrelsen og den filantropiske forening Realdania. Plan 22+ skal undersøge og vise, hvordan fysisk planlægning kan bidrage til at indfri klimamålsætninger, samtidig med at der sikres rammer for at udvikle velfungerende byer og landområder med høj livskvalitet for mennesker.

Kommunerne står over for historisk store opgaver. Vi skal være klimaneutrale, have god økologisk tilstand i vandløb og hav, sikre rent drikkevand, mere skov og mere beskyttet natur. Jeg er ikke i tvivl om, at vi finder de bedste løsninger i fællesskab og ved at tænke på tværs af kommunegrænser og have et øje for de positive forandringer i landskabet, som den grønne omstilling kan føre med sig, siger Tim Vermund, der er klima- og miljørådmand i Odense Kommune.

Som en del af projektet skal landskaberne inden for projektområdet, vurderes med fokus på, hvilke områder der skal bevares, som de er i dag, og hvilke områder der kan få en anden karakter. Det kunne f.eks. være etablering af vådområder, skovrejsning og opstilling af grønne energianlæg. Hvilke ændringer i landskabet, der skal sigtes efter, skal afklares i samarbejde med borgere, foreninger og lodsejere.

Borgere og lodsejere inviteres med i planlægningen

Derfor gennemføres nu en omfattende inddragelse af områdets lokalsamfund og lodsejere. Københavns Universitet har bl.a. interviewet en række lodsejere, og der er blevet afholdt en foredragsaften om områdets natur og landskab. Næste skridt er et lodsejermøde og 2 offentlige møder, som vil være en kombination af faglige oplæg og indledende borgerdrøftelser, om idéer og ønsker til helhedsplanen.

Når vi laver strategier og planer for, hvordan forskellige arealer skal udvikle sig i fremtiden, er det vigtigt at involvere lokalsamfundet og lodsejerne. Landskabet er en del af deres hverdag og deres liv, og derfor vil vi meget gerne høre, hvad deres ønsker er i forhold til udviklingen, så vi tager højde for så meget som muligt i vores planer, fortæller Peter Stubkjær Andersen, lektor på Københavns Universitets sektor for Landskabsarkitektur og Planlægning og fortsætter:

De første borgermøder bliver afholdt:

  • 19. marts 2024 kl. 19.00-21.00 i Brylle Forsamlingshus
  • 3. april 2024 kl. 19.00-21.00 i Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter

For de borgere og lodsejere, der har særlig interesse i at bidrage til planen efterfølgende, vil der frem imod sommerferien blive afholdt yderligere 3 workshops, hvor der arbejdes videre med vision, plan og mulige projekter indenfor planområdet.