Skip to main content
14. marts 2023

Økonomikonsulent søges til Budget og Regnskab, Assens Kommune

Har du indblik i den kommunale økonomi? Trives du i en travl og dynamisk hverdag med mange forskelligartede opgaver og en stor kontaktflade?

Har du indblik i den kommunale økonomi? Trives du i en travl og dynamisk hverdag med mange forskelligartede opgaver og en stor kontaktflade? Er du initiativrig og i stand til at undres? Så er det måske dig, de mangler i Assens Kommune!

Hos Budget og Regnskab i Assens Kommune søger de en engageret økonomikonsulent til Det specialiserede socialområde – voksen. Dog kan der for den rette kandidat være mulighed for at blive tilknyttet skoleområdet i stedet.

De søger en ny kollega, der i samarbejde med resten af afdelingen vil være med til at sikre en høj faglig kvalitet i opgaveløsningen samt bidrage til videreudviklingen af Assens Kommunes økonomiske styring.

Stillingen er på 37 timer om ugen og med tiltrædelse 1. maj eller efter aftale.

Om jobbet
Budget og Regnskab er en del af en central stabsfunktion med 14 medarbejdere, der understøtter den øverste administrative og politiske ledelse i forhold til den tværgående og økonomiske styring.

De arbejder tæt sammen med kommunens fagområder både på det strategiske niveau og i relation til de løbende driftsopgaver.

Dine opgaver vil blandt andet omhandle:

 • Budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse
 • Udarbejdelse og formidling af analyser
 • Sparring med fagområdet og fagchefer
 • Anvendelse af styringsværktøjer samt prognose- og budgetmodeller
 • Ad hoc-økonomiopgaver, hvor du understøtter fagchefen ift. diverse udviklingsopgaver

Hvem er du
Det forventes, at du har en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse eller anden økonomisk uddannelse, og at du har et solidt fagligt fundament.

Derudover lægges der vægt på, at du:

 • har erfaring fra en kommunal organisation, hvor du har arbejdet med budgetlægning, opfølgning og regnskab
 • har kendskab til KMD OPUS og arbejder kompetent i Excel
 • arbejder selvstændigt og systematisk med høj kvalitet og rettidige leverancer
 • har et personligt drive og tager medansvar for opgaveløsningen og arbejder løsningsorienteret
 • formår at kommunikere det komplekse på en enkel måde
 • trives med de månedlige tilbagevendende opgaver i en økonomifunktion og motiveres desuden af ad hoc-opgaver

Endelig brænder du for sammen med andre at sikre varig værdiskabelse på et spændende og komplekst område under udvikling.

Ideelt har du flere års erfaring med kommunal økonomi i en økonomifunktion og meget gerne inden for Det specialiserede socialområde – alternativt skoleområdet. Men de hører også gerne fra den dygtige nyuddannede kandidat.

Hvem er de
Budget og Regnskab er ét af tre fagteams i en central Økonomi- og Lønstab, der prioriterer resultater, arbejdsglæde og trivsel højt.

De arbejder i teams med en vekselvirkning mellem selvstændig opgaveløsning, faglig sparring med de øvrige medarbejdere i staben og tæt dialog med fagområdet, hvor direktør, fagchef og centralt placeret medarbejder bliver dine nærmeste samarbejdspartnere.

Budget og Regnskab er placeret i et åbent og moderne kontorlandskab, hvor man naturligt bliver en del af et større fællesskab.

Hos Assens Kommune er de opmærksomme på den gode balance mellem arbejds- og privatliv, og de tilbyder op til to faste ugentlige hjemmearbejdsdage.

De har desuden flekstid og egen sundhedsordning.

Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse.

Der gøres opmærksom på, at straffeattest indhentes ved ansættelse.

Vil du vide mere
Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Økonomi og Indkøb, Jane Andersen, på telefon 41 62 10 74.

Ansøgningsfrist er den 26. marts 2023, og samtaler afholdes den 29. marts 2023.

Leder af Økonomi og Indkøb Jane Andersen:
Tlf.: 41 62 10 74

Ansøg online her

Rådhus Allé 5
5610 Assens

13. marts 2023

Overtandlæge søges til Assens Kommunale Tandpleje

Vil du være med til at stå i spidsen for Assens Kommunale Tandpleje og videreudvikle deres to gode klinikker i Assens og Tommerup?

Vil du være med til at stå i spidsen for Assens Kommunale Tandpleje, og sammen med deres daglige driftsleder og medarbejderne videreudvikle de to gode klinikker i Assens og Tommerup? Har lyst til at arbejde med børn og unge og gennem forebyggende indsatser medvirke til at fremme tandsundheden? Kan du se dig selv arbejde i et åbent og professionelt miljø med fokus på faglighed og kommunikation? Så finder du her en spændende og udfordrende stilling!

Da Assens Kommunale Tandplejes konstituerede overtandlæge i løbet af året fratræder sin stilling for at gå på pension, søger de en overtandlæge, der sammen med driftslederen kan fortsætte den spændende og gode udvikling, som Tandplejen er i.

Den nuværende overtandlæge fortsætter i en overgangsperiode, så der kan ske en god og ordentlig overlevering.

Stillingen er i genopslag og med tiltrædelse snarest muligt. 

Hvem er de
Assens Kommunale Tandpleje har to moderne og lyse klinikker, én beliggende i Tommerup og én i Assens. Du vil skulle fordele din ledelsestid på begge klinikker og også indgå i klinikarbejdet.

Tandplejen er i udvikling. Derfor vil der være god mulighed for at være med til at udvikle tværfaglighed og kollegialt samarbejde, idet de sammen skaber rammerne for klinikkernes virke. Dette sammen med den daglige driftsleder og afdelingslederen for området.

Som overtandlæge for Tandplejen er du tæt på både praksis og personalet og daglig drift, og du vil derfor være med i den spændende og konstruktive udvikling, der er i gang – både ved tandlægestolen og i den øvrige drift.

De lægger stor vægt på forebyggende og tidlige indsatser i forhold til børn og unges trivsel og udvikling. Disse indsatser foregår bredt, og de arbejder hele tiden på den fortsatte udvikling af samarbejdet mellem de øvrige områder inden for børn og unge.

Klinikkerne holder lukket i folkeskolernes ferieperioder.

Den kommunale Tandpleje er forankret under området Uddannelse, Børn og Familie og hører under afdelingslederen for PPR og Sundhedsfremme. PPR og Sundhedsfremme består af afdelingerne: PPR, Sundhedsplejen, Det ergo- og fysioterapeutiske Børneteam, Sundhedsfremme og Tandplejen.

Følg linket, hvor du kan se og høre mere om arbejdet i Tandplejen.

Hvem er du
Du skal stå til rådighed med faglig sparring til driftsleder og personalet på behandlingsopgaver, og det er derfor et krav, at du har en uddannelsesmæssig baggrund som tandlæge og har ret til selvstændigt virke. Desuden er det en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring fra en kommunal børne- og ungetandpleje.

Du er motiveret af og har talent for ledelse. Ledelsesmæssige erfaringer vil derfor være en fordel, ligesom en ledelsesmæssig efteruddannelse vil være en styrke, men ikke en nødvendighed i forhold til at bestride stillingen.

Du er en robust leder med gennemslagskraft – både i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere. Desuden er du kvalitetsbevidst og er optaget af at udvikle og fastholde et højt fagligt niveau. Samtidigt sætter du medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljøet højt.

De forventer, at du:

 • har lyst til tæt samarbejde med driftsleder og afdelingsleder
 • har lyst til at indgå i både behandlende opgaver og i ledelsen
 • har blik for inddragelse af medarbejdere – både i de formelle og i de dejlige samarbejdsfora på de to matrikler
 • har en uformel omgangsform og er klar på at tage dialogen
 • er åben og venlig
 • har fokus på fællesskabet mellem klinikkerne og mellem medarbejderne
 • formår at være synlig på begge klinikker
 • har lyst til at indgå i udvikling af tværfagligt samarbejde med fokus på tidligst mulige og forebyggende indsatser i forhold til børn og unge.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse.

Der gøres opmærksom på, at straffe- og børneattest skal indhentes, for at ansættelsen kan finde sted.

Vil du vide mere
Er du inspireret og har lyst til at høre mere om Tandplejen og stillingen? Så er du meget velkommen til at kontakte overtandlæge Ebbe Kurtmann på mobil 51 14 26 67 eller afdelingsleder Lone Boas på mobil 51 17 21 33 – også hvis du har lyst til at aflægge dem et besøg og se klinikkerne.

Du kan også læse mere på hjemmesiden https://tandplejen.assens.dk.

Ansættelsesproces
Ansøgningsfristen er den 6. april 2023, og der holdes samtaler løbende.

Overtandlæge Ebbe Kurtmann:
Tlf.: 51 14 26 67

Afdelingsleder Lone Boas:
Tlf: 51 17 21 33

Ansøg online her

Tandplejeklinikken i Assens
Assensskolen
Skelvej 29
5610 Assens

Tandplejeklinikken i Tommerup
Stadionvænget 2
5690 Tommerup

16. november 2022

Dygtig og dedikeret tandlæge søges til Assens Kommunale Tandpleje (genopslag)

Vil du gøre en forskel for tandsundheden hos børn og unge i Assens Kommune? Trives du med en alsidig hverdag i et åbent og professionelt miljø med fokus på høj faglighed og kommunikation? Og kunne du tænke dig at være en del af en tandpleje i udvikling og medvirke til at skabe rammerne for klinikkernes […]

Vil du gøre en forskel for tandsundheden hos børn og unge i Assens Kommune? Trives du med en alsidig hverdag i et åbent og professionelt miljø med fokus på høj faglighed og kommunikation? Og kunne du tænke dig at være en del af en tandpleje i udvikling og medvirke til at skabe rammerne for klinikkernes virke? Hvis svaret er ja, kan det meget vel være dig, de leder efter i Assens Kommunale Tandpleje!

Du kan læse deres stillingsopslag herunder:

Info

Ansøgningsfrist: 14.12.2022
Tiltrædelse: Snarest muligt
Arbejdssted: Assens
Arbejdstid: Fuldtid

Hos Assens Kommunale Tandpleje søger vi dedikerede og dygtige tandlæger på del- eller fuldtid med tiltrædelse snarest muligt.

Hvem er vi

Assens Kommunale Tandpleje består af overtandlæge, daglig leder, 2 tandplejere, 7 klinikassistenter, 1 profylakseassistent samt 1 administrativ medarbejder. Vi har to moderne og lyse klinikker, én beliggende i Tommerup og én i Assens.

Klinikkerne holder lukket i folkeskolernes ferieperioder.

Vi er en tandpleje i udvikling, og der vil være god mulighed for at være med til at udvikle tværfaglighed og kollegialt samarbejde, idet vi sammen skaber rammerne for klinikkernes virke.

Vores driftsleder Karina er hver dag på klinikkerne og samarbejder tæt med både medarbejdere, vores overtandlæge Ebbe og vores afdelingsleder omkring drift, ydelser og retning for Tandplejen.

Der er ca. 7000 børn og unge i Assens Kommune, og heraf er ca. 4500 børn og unge tilknyttet de kommunale klinikker. De øvrige børn er tilknyttet private klinikker, vi har kontrakter med.

Vi lægger stor vægt på forebyggende og tidlige indsatser i forhold til børn og unges trivsel og udvikling. Disse indsatser foregår bredt, og vi arbejder hele tiden på den fortsatte udvikling af samarbejdet mellem de øvrige områder indenfor børn og unge.

Følg linket, hvor du kan se og høre mere om arbejdet i Tandplejen.

Hvem er du

 • Du er uddannet tandlæge, fagligt opdateret og fortsat villig til at lære nyt
 • Du har lyst til at arbejde med børn og unge og give dem en god oplevelse på vores klinikker
 • Du må meget gerne have erfaring, og hvis ikke hjælpes vi ad med sparring og vidensdeling
 • Du kan arbejde selvstændigt og er samtidig en teamplayer
 • Du er engageret og fleksibel
 • Du har fokus på samarbejde og bidrager til et behageligt arbejdsmiljø.

Løn og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse.

Vi gør opmærksom på, at straffe- og børneattest indhentes, inden ansættelsen kan finde sted.

Vil du vide mere om stillingen

Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte konstitueret overtandlæge Ebbe Kurtmann på telefon 51 14 26 67 eller daglig leder Karina Nordbo Nielsen på telefon 21 77 42 37.

Du kan også læse mere på vores hjemmeside https://tandplejen.assens.dk.

Ansøgningsfristen er den 14. december 2022, og vi holder samtaler løbende.

Bevis for uddannelse vedlægges ansøgning og CV.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Konstitueret overtandlæge Ebbe Kurtmann
Tlf.: 51 14 26 67

eller

Daglig leder Karina Nordbo Nielsen

Tlf.: 21 77 42 37

Ansøg online her

Skelvej 29

5610 Assens