Skip to main content
28. november 2023

Assens Kommune søger socialrådgiver til Ungeenheden

Vil du være med til at sikre udsatte børn og unges trivsel, udvikling og uddannelse? Så er det måske lige dig, Assens Kommune søger!

Brænder du for børne- og ungeområdet, og har du et godt kendskab til arbejdet med udsatte unge? Er du uddannet socialrådgiver eller socialformidler, og har du myndighedserfaring? Er du drevet af ønsket om at udvikle og styrke motivationen for uddannelse blandt udsatte unge? Hvis svaret er ja, så har du nu chancen! Læs jobopslaget herunder.

Hos Ungeenheden i Assens Kommune søger vi en ny kollega til vores Ungeindsats, der varetager området for udsatte unge fra 13 til 18 år (23 år med efterværn).

Der er tale om en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse hurtigst muligt.

I Assens Kommune har vi fokus på forebyggelse-, tidligere-, bedre-, sammenhængende og netværksbaserede indsatser.

Derudover har vi fokus på uddannelses- og beskæftigelsesmålet for udsatte børn og unge.

Hvem er vi

Ungeenheden er den sammenhængende og målrettede ungeindsats i Assens Kommune for unge i alderen 13-29 år.

Vi arbejder med sagsbehandlingen efter serviceloven for udsatte unge fra 13-18 år (23 med efterværn) samt med beskæftigelsesområdet for uddannelseshjælpsmodtager i alderen 18-29 år.

I Ungeenheden har vi organiseret indsatsen på tværs af lovgivning med særligt fokus og afsæt i den unges ressourcer og udfordringer.

Vi samarbejder med udsatte unge, deres forældre og samarbejdspartnere om at sikre den unges udvikling og trivsel.

Vores fokus er på lokale løsninger, hvor eksisterende netværk indgår som ressourcer via eksempelvis familierådslagning.

Derudover har vi et tæt samarbejde med vores udfører-kollegaer i vores fælles sager.

Om jobbet

Stillingen er inden for myndighedsarbejdet efter serviceloven for udsatte børn og unge.

Jobbet indebærer:

 • råd og vejledning
 • modtagelse og vurderinger af underretninger
 • udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og helhedsorienteret handleplaner
 • afgørelser, iværksættelse og opfølgning på støtteforanstaltninger beskrevet i handleplaner for udsatte unge og deres forældre

Vi arbejder desuden ud fra den faglig metode ICS, som sætter barnet/den unge i centrum og som afdækker barnet/den unge og familiens ressourcer.

Det er vigtigt for os at yde kontinuerlig kompetenceudvikling af alle vores myndighedsrådgivere på børn og ungeområdet i forbindelse med implementeringen af Job og Familie.

Dette var tidligere et 3-årigt projekt støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond. Her fik vi i Assens Kommune skabt positiv udvikling for udsatte familier ved at samle hele familiens sagsforløb ét sted.

Vi tror på, og har igennem projektet erfaret, at job virker rehabiliterende for hele familien. Metoderne og ”mindsettet” fra Job og Familie er grundlaget for måden vi arbejde i Ungeenheden fremover.

Derudover er vi i fuld gang med at ruste os til at implementere Barnets Lov fra årsskiftet.

Hvem er du

Det er vigtigt for os, at du:

 • brænder for ungeområdet
 • er uddannet socialrådgiver/socialformidler og har kendskab til målgruppen af unge med komplekse problemstillinger
 • har myndighedserfaring med udsatte unge og indsigt i børn og unges udvikling og trivsel
 • kan bidrage til, at det socialfaglige arbejde er af høj faglig kvalitet
 • drives af at udvikle og styrke den ekstraordinære indsats
 • har indsigt i, og fokus på unges uddannelsesmotivation, og har lyst til at motivere unge til at se muligheder frem for barrierer
 • er positiv, robust og kan bevare overblikket i en spændende og travl hverdag
 • kan arbejde systematisk og helhedsorienteret og har mod på at udvikle nye samarbejdsmodeller med den unge
 • har gode samarbejdsevner og er indstillet på en høj grad af tværfagligt arbejde – både internt og eksternt
 • tænker kreativt i forhold til opgaveløsning og har en motiverende, innovativ og igangsættende tilgang til opgaverne
 • har kendskab til administrative opgaver og flair for registrering og dokumentation i forskellige IT-systemer (vi arbejder i DUBU, KMD og Acadre)

Hvis du er nyuddannet socialrådgiver/socialformidler, hører vi også meget gerne fra dig.

Det vil dog være en fordel, hvis du har erfaring med arbejdet med børn og unge, og gerne i forvaltningssammenhæng.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra principperne om lokal løndannelse.

Vi gør opmærksom på, at straffe- og børneattest indhentes, inden ansættelsen kan finde sted.

Vil du vide mere

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder af Ungeenheden Theis Emil Hjelmsted på tlf. 64 74 73 36.

Ansøgningsfristen er den 12. december 2023, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 19. december.

Du må forvente at blive indkaldt via mail og/eller telefon umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Hvis du bliver inviteret til samtale, skal du være forberedt på, at der vil indgå en case i ansættelsesforløbet.

Vi glæder os meget til at høre fra dig!

Leder af Ungeenheden
Theis Emil Hjelmsted
Tlf. 64 74 73 36

Ansøg stillingen online her

Rådhus Allé 5
5610 Assens