Skip to main content
14. marts 2023

Økonomikonsulent søges til Budget og Regnskab, Assens Kommune

Har du indblik i den kommunale økonomi? Trives du i en travl og dynamisk hverdag med mange forskelligartede opgaver og en stor kontaktflade?

Af: Isabella Ravn | Foto:

Har du indblik i den kommunale økonomi? Trives du i en travl og dynamisk hverdag med mange forskelligartede opgaver og en stor kontaktflade? Er du initiativrig og i stand til at undres? Så er det måske dig, de mangler i Assens Kommune!

Hos Budget og Regnskab i Assens Kommune søger de en engageret økonomikonsulent til Det specialiserede socialområde – voksen. Dog kan der for den rette kandidat være mulighed for at blive tilknyttet skoleområdet i stedet.

De søger en ny kollega, der i samarbejde med resten af afdelingen vil være med til at sikre en høj faglig kvalitet i opgaveløsningen samt bidrage til videreudviklingen af Assens Kommunes økonomiske styring.

Stillingen er på 37 timer om ugen og med tiltrædelse 1. maj eller efter aftale.

Om jobbet
Budget og Regnskab er en del af en central stabsfunktion med 14 medarbejdere, der understøtter den øverste administrative og politiske ledelse i forhold til den tværgående og økonomiske styring.

De arbejder tæt sammen med kommunens fagområder både på det strategiske niveau og i relation til de løbende driftsopgaver.

Dine opgaver vil blandt andet omhandle:

 • Budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse
 • Udarbejdelse og formidling af analyser
 • Sparring med fagområdet og fagchefer
 • Anvendelse af styringsværktøjer samt prognose- og budgetmodeller
 • Ad hoc-økonomiopgaver, hvor du understøtter fagchefen ift. diverse udviklingsopgaver

Hvem er du
Det forventes, at du har en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse eller anden økonomisk uddannelse, og at du har et solidt fagligt fundament.

Derudover lægges der vægt på, at du:

 • har erfaring fra en kommunal organisation, hvor du har arbejdet med budgetlægning, opfølgning og regnskab
 • har kendskab til KMD OPUS og arbejder kompetent i Excel
 • arbejder selvstændigt og systematisk med høj kvalitet og rettidige leverancer
 • har et personligt drive og tager medansvar for opgaveløsningen og arbejder løsningsorienteret
 • formår at kommunikere det komplekse på en enkel måde
 • trives med de månedlige tilbagevendende opgaver i en økonomifunktion og motiveres desuden af ad hoc-opgaver

Endelig brænder du for sammen med andre at sikre varig værdiskabelse på et spændende og komplekst område under udvikling.

Ideelt har du flere års erfaring med kommunal økonomi i en økonomifunktion og meget gerne inden for Det specialiserede socialområde – alternativt skoleområdet. Men de hører også gerne fra den dygtige nyuddannede kandidat.

Hvem er de
Budget og Regnskab er ét af tre fagteams i en central Økonomi- og Lønstab, der prioriterer resultater, arbejdsglæde og trivsel højt.

De arbejder i teams med en vekselvirkning mellem selvstændig opgaveløsning, faglig sparring med de øvrige medarbejdere i staben og tæt dialog med fagområdet, hvor direktør, fagchef og centralt placeret medarbejder bliver dine nærmeste samarbejdspartnere.

Budget og Regnskab er placeret i et åbent og moderne kontorlandskab, hvor man naturligt bliver en del af et større fællesskab.

Hos Assens Kommune er de opmærksomme på den gode balance mellem arbejds- og privatliv, og de tilbyder op til to faste ugentlige hjemmearbejdsdage.

De har desuden flekstid og egen sundhedsordning.

Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse.

Der gøres opmærksom på, at straffeattest indhentes ved ansættelse.

Vil du vide mere
Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Økonomi og Indkøb, Jane Andersen, på telefon 41 62 10 74.

Ansøgningsfrist er den 26. marts 2023, og samtaler afholdes den 29. marts 2023.

Leder af Økonomi og Indkøb Jane Andersen:
Tlf.: 41 62 10 74

Ansøg online her

Rådhus Allé 5
5610 Assens