Skip to main content
13. marts 2023

Overtandlæge søges til Assens Kommunale Tandpleje

Vil du være med til at stå i spidsen for Assens Kommunale Tandpleje og videreudvikle deres to gode klinikker i Assens og Tommerup?

Af: Isabella Ravn | Foto:

Vil du være med til at stå i spidsen for Assens Kommunale Tandpleje, og sammen med deres daglige driftsleder og medarbejderne videreudvikle de to gode klinikker i Assens og Tommerup? Har lyst til at arbejde med børn og unge og gennem forebyggende indsatser medvirke til at fremme tandsundheden? Kan du se dig selv arbejde i et åbent og professionelt miljø med fokus på faglighed og kommunikation? Så finder du her en spændende og udfordrende stilling!

Da Assens Kommunale Tandplejes konstituerede overtandlæge i løbet af året fratræder sin stilling for at gå på pension, søger de en overtandlæge, der sammen med driftslederen kan fortsætte den spændende og gode udvikling, som Tandplejen er i.

Den nuværende overtandlæge fortsætter i en overgangsperiode, så der kan ske en god og ordentlig overlevering.

Stillingen er i genopslag og med tiltrædelse snarest muligt. 

Hvem er de
Assens Kommunale Tandpleje har to moderne og lyse klinikker, én beliggende i Tommerup og én i Assens. Du vil skulle fordele din ledelsestid på begge klinikker og også indgå i klinikarbejdet.

Tandplejen er i udvikling. Derfor vil der være god mulighed for at være med til at udvikle tværfaglighed og kollegialt samarbejde, idet de sammen skaber rammerne for klinikkernes virke. Dette sammen med den daglige driftsleder og afdelingslederen for området.

Som overtandlæge for Tandplejen er du tæt på både praksis og personalet og daglig drift, og du vil derfor være med i den spændende og konstruktive udvikling, der er i gang – både ved tandlægestolen og i den øvrige drift.

De lægger stor vægt på forebyggende og tidlige indsatser i forhold til børn og unges trivsel og udvikling. Disse indsatser foregår bredt, og de arbejder hele tiden på den fortsatte udvikling af samarbejdet mellem de øvrige områder inden for børn og unge.

Klinikkerne holder lukket i folkeskolernes ferieperioder.

Den kommunale Tandpleje er forankret under området Uddannelse, Børn og Familie og hører under afdelingslederen for PPR og Sundhedsfremme. PPR og Sundhedsfremme består af afdelingerne: PPR, Sundhedsplejen, Det ergo- og fysioterapeutiske Børneteam, Sundhedsfremme og Tandplejen.

Følg linket, hvor du kan se og høre mere om arbejdet i Tandplejen.

Hvem er du
Du skal stå til rådighed med faglig sparring til driftsleder og personalet på behandlingsopgaver, og det er derfor et krav, at du har en uddannelsesmæssig baggrund som tandlæge og har ret til selvstændigt virke. Desuden er det en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring fra en kommunal børne- og ungetandpleje.

Du er motiveret af og har talent for ledelse. Ledelsesmæssige erfaringer vil derfor være en fordel, ligesom en ledelsesmæssig efteruddannelse vil være en styrke, men ikke en nødvendighed i forhold til at bestride stillingen.

Du er en robust leder med gennemslagskraft – både i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere. Desuden er du kvalitetsbevidst og er optaget af at udvikle og fastholde et højt fagligt niveau. Samtidigt sætter du medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljøet højt.

De forventer, at du:

  • har lyst til tæt samarbejde med driftsleder og afdelingsleder
  • har lyst til at indgå i både behandlende opgaver og i ledelsen
  • har blik for inddragelse af medarbejdere – både i de formelle og i de dejlige samarbejdsfora på de to matrikler
  • har en uformel omgangsform og er klar på at tage dialogen
  • er åben og venlig
  • har fokus på fællesskabet mellem klinikkerne og mellem medarbejderne
  • formår at være synlig på begge klinikker
  • har lyst til at indgå i udvikling af tværfagligt samarbejde med fokus på tidligst mulige og forebyggende indsatser i forhold til børn og unge.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse.

Der gøres opmærksom på, at straffe- og børneattest skal indhentes, for at ansættelsen kan finde sted.

Vil du vide mere
Er du inspireret og har lyst til at høre mere om Tandplejen og stillingen? Så er du meget velkommen til at kontakte overtandlæge Ebbe Kurtmann på mobil 51 14 26 67 eller afdelingsleder Lone Boas på mobil 51 17 21 33 – også hvis du har lyst til at aflægge dem et besøg og se klinikkerne.

Du kan også læse mere på hjemmesiden https://tandplejen.assens.dk.

Ansættelsesproces
Ansøgningsfristen er den 6. april 2023, og der holdes samtaler løbende.

Overtandlæge Ebbe Kurtmann:
Tlf.: 51 14 26 67

Afdelingsleder Lone Boas:
Tlf: 51 17 21 33

Ansøg online her

Tandplejeklinikken i Assens
Assensskolen
Skelvej 29
5610 Assens

Tandplejeklinikken i Tommerup
Stadionvænget 2
5690 Tommerup