Skip to main content
23. december 2022

Projektleder til byudvikling og planlægning

Vil du være med til at styrke og udvikle en attraktiv kommune i vækst? Kan du arbejde analytisk og strategisk og samtidig skabe resultater sammen med borgere og dygtige kollegaer? Har du viden om og/eller erfaring med fysisk planlægning, og vil du være med til at skabe bæredygtige og helhedsorienterede planer og byudvikling? Så er […]

Af: Isabella Ravn | Foto:

Vil du være med til at styrke og udvikle en attraktiv kommune i vækst? Kan du arbejde analytisk og strategisk og samtidig skabe resultater sammen med borgere og dygtige kollegaer? Har du viden om og/eller erfaring med fysisk planlægning, og vil du være med til at skabe bæredygtige og helhedsorienterede planer og byudvikling? Så er her en unik mulighed for at blive en del af en attraktiv arbejdsplads, hvor du er med til at præge kommunens fremtidige udvikling.

Du bliver en del af planafdelingen, der arbejder med fysisk planlægning i alle dens mange afskygninger – fra planstrategi, kommuneplan til udviklingsplaner og lokalplaner. Afdelingen arbejder med mange tværgående indsatser, strategier og planer, og spiller en afgørende rolle i udviklingen af Assens Kommune. Her er højt til loftet, plads til udvikling og gode muligheder for at arbejde med spændende opgaver med vide rammer for selv at planlægge sin arbejdstid og udforske forskellige arbejdsmetoder og redskaber.

I Assens Kommune arbejder de målrettet for at styrke kommunes potentialer. Det gør de for at skabe vækst og udvikling, der kan styrke erhvervslivets vilkår, turisme, bosætning og de bedste rammer for det gode liv.

Der er stor interesse for at investere og bygge i hele kommunen. Samtidig har Byrådet sat overliggeren højt med ambitiøse projekter og planer inden for boligudbygning, turismeinfrastruktur, erhvervsudvikling og grøn omstilling.

Du vil i stillingen som projektleder få unikke og gode muligheder for at være med til at gøre en reel forskel og præge udviklingen i kommunen.

Om jobbet
Som projektleder i Team Plan vil dit hovedfokus være at varetage projektledelsen af større anlægs- og udviklingsprojekter. Fra indledende idéer, borgerinddragelse til faktisk udførelse og realisering. Du vil her indgå i et tværfagligt team af planlæggere og fagkollegaer. Du vil også have mulighed for at bidrage til det øvrige arbejde i planafdelingen og få mulighed for at byde ind med netop dine særlige faglige interesser inden for området, herunder få mulighed for at bidrage til lokalplanlægning, klimaindsatser og strategiske indsatser og kommuneplanlægning.

I Assens Kommune arbejder de aktivt med at udvikle deres lokalsamfund og bymiljøer. De udarbejder udviklingsplaner, der peger på potentialer for udvikling og strategiske investeringer, som kan forbedre de fysiske rammer for det gode liv overalt i kommunen. Udviklingsplanerne følges op at konkrete handlinger i form af kommunale og private anlægsprojekter, samt lokalplaner der tager afsæt i deres visioner og helhedsplaner.

Blandt meget andet arbejder de for øjeblikket på at realisere omdannelsen af deres havneområde i Assens By til et attraktivt nyt blandet by- og boligområde. De planlægger for deres nye nationale kyst- og lystfiskercenter, og de arbejder med klimaprojektet ‘Byen og Bæltet’, der handler om at klimasikre vores købstad mod det stigende havvand.

Der er i disse tider særligt fokus på at styrke vores arbejde med at understøtte den grønne omstilling, herunder varetagelse af den kommunale opgave inden for varme- og energiplanlægning. De ser gerne, at du har erfaring eller lyst til også at bidrage til den kommunale opgave inden for grøn omstilling, gerne med kendskab til lovgivningen på området.

Derudover ser de meget gerne, at du også har erfaring med at udarbejde lokalplaner, og kan hjælpe til i lokalplangruppen i perioder med travlhed.

Alt efter din faglighed, dit erfaringsniveau og dine interesser vil dine opgaver typisk kunne være at:

Være tovholder og projektleder på kommunale udviklingsprojekter og anlæg
Udarbejde redegørelser og analysegrundlag for den overordnede planlægning
Deltage i tværgående udviklingsprojekter fx klimatilpasning og by- og erhvervsudvikling
Bistå til udmøntning af Assens Kommunes Klimastrategi 2030
Varme- og energiplanlægning
Lokalplanlægning
Strategisk byudvikling herunder Initiativer under byfornyelsesloven.

Hvem er de?
De er i planafdelingen en god blanding af erfarne kræfter og nyere ansigter, som er kommet til i de senere år. Fagligheden og engagementet er højt, og de skaber sammen en afdeling, hvor trivsel og opgaveløsning hænger uløseligt sammen. Som ny kollega får du derfor også gode muligheder for at præge afdelingens fortsatte positive udvikling.

Afdelingen er præget af en uformel, men professionel tilgang til opgaverne, som løses i tæt dialog med kolleger, borgere, erhvervsliv, interessenter og politikere.

De er 13 dygtige medarbejdere, som er bredt sammensat både personligt og fagligt. Sammen varetager de forskellige opgaver af udviklings- og planlægningsmæssig karakter inden for fysisk planlægning. De arbejder bl.a. med byudviklingsprojekter og byfornyelse, kommune- og lokalplanlægning, landzoneadministration og pulje til landsbyfornyelse. Deres samarbejder er baseret på tillid, og de synes helt grundlæggende, at det skal være sjovt at gå på arbejde.

Som ansat i planafdelingen refererer du til afdelingslederen for Plan og Byg, som er en del af fagchefområdet Plan og Kultur under direktørområdet By, Land og Kultur.

Hvem er du?
Du har en relevant akademisk uddannelse som fx arkitekt, landskabsarkitekt, geograf, urban designer, landinspektør, cand.soc. eller tilsvarende byplanfaglig uddannelse. Derudover har du formentlig erfaring med arbejdet i en politisk organisation, borgerinddragelse, procesledelse og facilitering.

De lægger vægt på, at du er initiativrig og selvstændig. Du er god til at kommunikere, både mundtligt og skriftligt, og du fremtræder troværdig og anerkendende i samarbejdet med både borgere og erhvervsliv.

Det vil være en fordel, men ikke et krav hvis du har erfaring med GIS-programmer, digitale kort og håndtering af geografiske data.

De ved godt, at du ikke kan det hele, men de ser gerne, at du er stærk på flere af ovenstående kompetencer og har lyst til at udvikle dig på de øvrige. Relevant erfaring vil være en stor fordel, men motivation og engagement endnu vigtigere.

De tilbyder derfor også, at du alt efter dine interesser og behov vil kunne deltage i relevante kurser i projektledelse, kommune-, lokal- og varmeplanlægning, klimatilpasning m.m.

Løn og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge med tiltrædelse den 1. marts eller snarest derefter. Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse.

Hos kommunen er der gode muligheder for hjemmearbejdsplads og flextid. Du får din primære arbejdsplads på Assens Kommunes spændende rådhus, der er indrettet i de tidligere produktionsbygninger som oprindeligt husede Assens Sukkerfabrik. Adressen er Rådhus Allé 5, 5610 Assens.

De gør opmærksom på, at du selv skal indhente straffeattest i forbindelse med din ansættelse.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Kristian Kipp på tlf. 21 44 36 80.

Ansøgningsfristen er mandag den 16. januar 2023, og samtaler forventes gennemført mandag den 23. januar 2023.

Afdelingsleder Kristian Kipp på tlf. 21 44 36 80.

Ansøg online her

Rådhus Alle 5

5610 Assens