Skip to main content
29. september 2023

Kom med, når udviklingen af Assens by og havn fejres

Få en dag spækket med oplevelser for hele familien, når vi fejrer, at vi er færdige med en stor milepæl i udviklingen af Assens by og havn.

Af: Rikke Hansen | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA ASSENS KOMMUNE

Få en dag spækket med oplevelser for hele familien, når vi fejrer, at vi er færdige med en stor milepæl i udviklingen af Assens by og havn.

Udviklingen af Assens by er i fuld gang, og nu har byen fået en ny rekreativ havneplads og et nyt kulturelt samlingspunkt, som skal være med til at skabe et aktivt, levende og oplevelsesrigt havnemiljø til gavn for borgere, virksomheder og besøgende.

Det fejrer vi med en festlig dag fyldt med oplevelser og aktiviteter for hele familien. Det foregår: lørdag den 4. november kl. 10-14 på Kulturkajen og Willemoes Plads i Assens.

Det er en vigtig milepæl i hele udviklingen af vores velbevarede, attraktive og hyggelige købstad, som ligger smukt ved Lillebælt. Med Kulturkajen og Willemoes Plads er vi kommet et skridt tættere på at realisere udviklingsplanen for Fremtidens Assens, hvor vi udvikler byen fra primært at være en industri- og erhvervsby til i endnu højere grad også at være en levende kultur- og oplevelsesby, der orienterer sig mod vandet, fortæller borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen.

Attraktive hovedbyer som motor for udvikling

Udviklingen af Kulturkajen og Willemoes Plads er blevet gennemført af Assens Kommune med støtte fra den filantropiske forening Realdania.

I Realdania arbejder vi for at styrke landets små og mellemstore byer og deres bymidter, så de også i fremtiden er attraktive for alle, der bor, besøger og arbejder i byerne. Kulturkajen og Willemoes Plads er et rigtig godt eksempel på, hvordan bymidten i Assens styrkes med et nyt mødested i byen, som kan supplere handelslivet og styrke sammenhængen mellem handelsgaden og havnens rekreative miljøer. At genanvende en funktionstømt bygning som kulturhus for byens borgere samt adgang til bl.a. virksomhedsrådgivning, iværksætteri og turistkontor er en klog tilgang til udviklingen af Assens bymidte, fortæller programchef i Realdania, Astrid Bruus Thomsen.

En del af en historisk udvikling af Assens by

Til fejringen kan du også få mere viden om den historiske, helhedsorienterede udvikling som lige nu er i gang for at fremtidssikre Assens by og Assens Havn. Her vil forskellige projektledere nemlig have en stand og lave rundvisninger, så du kan høre mere omkring de projekter, som er i støbeskeen.

Den nye rekreative Havneplads og det nye multifunktionelle kulturhus Kulturkajen er nemlig kun åbningstrækket i Byrådets vision om udviklingen af Fremtidens Assens.

Vi vil gerne sikre, at Assens – også i fremtiden – er en by med detailhandel, aktivt lokalsamfund, et blomstrende erhvervsliv, hvor det er attraktivt at bo, leve og arbejde, det skal det levende og oplevelsesrige havnemiljø være med til at understøtte, og det glæder mig, at vi nu er i mål med det første store skridt på vejen dertil, fortæller Søren Steen Andersen, borgmester i Assens Kommune.

Næste del i visionen handler om, hvordan man kan udvikle den nordlige del af Assens Havn, hvor Assens Kommune arbejder med at udvikle et større byområde, så det kan rumme boliger, café, hotel samt ferie- og fritidsoplevelser.

Det er også her, at det nationale center for Kyst- og Lystfiskeri kommer til at ligge:

Centeret får uden tvivl en stor betydning for vores handels-, restaurations- og turismebranche i Assens by og området omkring, og derfor er vi også ved at kigge ind i, hvordan den nordlige del af havnen ellers kan udvikles, så vi skaber en god, levende bydel, som hænger sammen med den øvrige del af byen, fortæller Søren Steen Andersen.

Den levende bymidte er kickstartet

Med etableringen af Willemoes Plads og Kulturkajen er visionen om at skabe en aktiv og levende bymidte godt på vej:

Kulturkajen huser nemlig både Udvikling Assens, VisitAssens, Kompetence- og mødecenteret Kompas’et, den kommunale afdeling for Børne- og Familieindsatser, Sundhedsplejerskerne i Assens, Tandprotetikeren og Assens Bibliotek.

Og netop Biblioteket, som er en af kommunens største kulturinstitutioner med omkring 70.000 besøg årligt, spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe en levende bymidte. 

Biblioteket skal være med til at understøtte, at Kulturkajen udvikler sig til et moderne kultur- og foreningshus, der skaber liv på havnen. Og fungerer som tydelig markør, der binder handelsgade, by og havn sammen. Kulturkajen skal udvikle sig til at være byens dagligstue, der binder foreninger, kultur, kulturhistorie og turisme sammen. På længere sigt skal hele huset fyldes med forskellige foreninger, aktører og borgergrupper i et kreativt fællesskab, der også indeholder åbne værksteder, hvor borgere og turister kan slippe kreativiteten løs, fortæller formand for Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalg Søren Thomsen.

Og det er netop det levende byrum, som den nye havneplads Willemoes Plads også skal understøtte:

Den nye grønne havneplads Willemoes Plads er indrettet, så den appellerer til ophold, samvær og hygge og til aktiviteter, som får fællesskaber til at spire. Samtidig er den med til at skabe sammenhæng mellem handelsgaden og den gamle købstad og vandsiden af Assens, fortæller formand for Miljø, Teknik og Planudvalget, Jens Jakobsen.

Foyeren i Kulturkajen åbner den 2. oktober

Det var oprindeligt planen, at Kulturkajen og Willemoes Plads skulle have været indviet med en åbningsfest den 10. juni, men det blev udskudt, da en underrådgiver på byggeriet gik konkurs. Det medførte, at sluterklæringen og ibrugtagningstilladelsen til den nybyggede foyer ikke var klar, og derfor var det nødvendigt at udskyde arrangementet.

Bibliotekets børne- og voksenafdeling åbnede som planlagt 12. juni. Det samme gjorde Møde- og Kompetencecenter Kompass’et, ligesom Udvikling Assens og Visit Assens også har været i fuld drift siden de flyttede ind. Hegnet omkring den nye Willemoes Plads er ligeledes taget ned, og pladsen bliver allerede benyttet af borgere i alle aldre.

Den 2. oktober åbner den store svingdør i det store glasparti til Foyeren på Kulturkajen.

Dermed er vi færdige med det store åbningstræk på havneudviklingen, og det skal fejres.

Kom med til fejringen

Fejringen sker med en festlig dag fyldt med aktiviteter og underholdning for både børn og voksne lørdag den 4. november kl. 10 til 14 på Kulturkajen. Fejringen skydes i gang med taler og fællessang på Willemoes Plads.

Børn kan blandt andet glæde sig til at møde udklædte karakterer fra børnebøgerne. Der vil også være Lego-udstilling, og så får unge bogorme mulighed for at gætte en forfatter ud fra genstande fra bøger og vinde en præmie. De voksne kan se frem til at høre et oplæg om Kulturkajens forvandling, rundvisning på biblioteket, havnevandring og meget mere. 

Se hele programmet på assens.dk/kulturkajen.

Fakta
Arkitekterne bag

Planerne for Willemoes Plads er udviklet i samarbejde med byMUNCH by- og landskabsdesign og udviklingen af Kulturkajen er udarbejdet i samarbejde med WE Architecture.

Hovedbyer på forkant

Med ‘Hovedbyer på Forkant’ har Realdania afsat i alt 73 mio. kr. til at styrke hovedbyerne i landets LAG-kommuner. Formålet er at få eksempler på, hvordan byerne kan vende udfordringen med tomme lejemål og overskydende kvadratmeter i bymidten til en mulighed for at skabe nyt liv og stærk identitet – ikke bare i hovedbyen, men hele lokalområdet.

Læs mere om projektet her: https://realdania.dk/projekter/hovedbyer

Bygningen Kulturkajen

Det er bygningen, som tidligere husede det gamle rådhus i Assens, som nu er blevet omdannet til et moderne samlende kulturhus. Gennem renoveringen er mange af de eksisterende bygningsdele fra rådhuset samt bygningsdele fra andre projekter blevet genanvendt, og flere dele af den indvendige indretning er også lavet af genbrugsmaterialer, som har fået nyt liv. Det gælder blandt andet den store megatrappe i foyeren, hvor man kan sidde og nyde en god bog eller udsigten over havnen.