Skip to main content
19. april 2023

Ny affaldsbeholder på vej

Der er nye affaldsbeholdere på vej til borgerne i Assens kommune – måske er den nye affaldsbeholder allerede dukket op i din indkørsel?

Af: Viktor Bork | Foto:

Der er nye affaldsbeholdere på vej til borgerne i Assens kommune – måske er den nye affaldsbeholder allerede dukket op i din indkørsel?

Fra den 22. maj skal alle borgere i Assens Kommune affaldssortere i 10 forskellige affaldstyper. Derfor er Assens Forsyning A/S travlt beskæftiget med at rulle de nye affaldsbeholdere ud til borgerne samt udskifte mærkaterne på eksisterende beholdere. Så hvis du ikke allerede har modtaget en ny beholder eller fået udskiftet dine mærkater, kan du berolige dig selv med, at de er på vej.

De fleste af de 10 forskellige affaldstyper er du garanteret allerede godt bekendt med. De eneste nye typer affald der skal sorteres, er madaffald samt mad- og drikkekartoner. Resten skal du blot dele op på en ny måde i de tre affaldscontainere, der skal huse affaldet. Derudover skal du benytte miljøkassen til farligt affald og poser til tekstilaffald.

Når vi sorterer affaldet korrekt, bliver en stor del af det genanvendt til nye produkter, mens resten bliver til energi.

Hvad sker der hos mig?

Den nye sorteringsløsning kommer til at fungere lidt forskelligt alt afhængig af, om du bor i eget hus, lejlighed eller har et sommerhus i Assens Kommune. I uge 48 og i uge 10 har du derfor modtaget et informationsbrev med almindelig eller digital post. Heri kan du læse nærmere om, hvordan det mere nøjagtigt bliver hjemme hos dig.

Inde på Assens Forsynings hjemmeside kan du derudover finde al relevant information. Du kan fx finde svar på, hvordan du sorterer dit affald korrekt, eller hvornår dit affald bliver tømt.

Som en ekstra service kan du også tilmelde dig en SMS- eller E-mail-ordning, der giver besked dagen før næste tømning.