Skip to main content
21. november 2022

Ny undersøgelse: Hvordan smitter borgernes engagement af på udviklingen i lokalsamfundet?

Hvorfor er der så stor forskel på lokalsamfundenes udvikling i Danmark? Det skal en ny stor undersøgelse, som Syddansk Universitet og fire kommuner står bag, være med til at kaste mere lys over. Derfor får en række borgere inden længe et brev i deres e-Boks. Mange lokalsamfund i landdistrikter er lige nu udfordret af faldende […]

Af: Daniel Svendsen | Foto:

Hvorfor er der så stor forskel på lokalsamfundenes udvikling i Danmark? Det skal en ny stor undersøgelse, som Syddansk Universitet og fire kommuner står bag, være med til at kaste mere lys over. Derfor får en række borgere inden længe et brev i deres e-Boks.

Mange lokalsamfund i landdistrikter er lige nu udfordret af faldende indbyggertal og lukning af dagligvarebutikker, arbejdspladser og kommunale institutioner. Alligevel er der i mange lokalområder og landsbyer liv og udvikling med højt engagement fra borgere og foreninger, der engagerer sig lokalt.

Men hvorfor er der store forskelle fra lokalsamfund til lokalsamfund? Det har forskere på Syddansk Universitet sat sig for at undersøge i samarbejde med Assens Kommune, Skive Kommune, Tønder Kommune og Vordingborg Kommune.

”Vi vil gerne blive klogere på, hvilken indflydelse aktive borgere og foreninger har på lokalsamfundene. Vi har en formodning om, at det understøtter lokalsamfundenes udvikling, men vi ved ikke ret meget om det. Derfor vil vi gerne undersøge det, så vi bliver klogere på, hvordan kommuner, borgere og foreninger endnu bedre kan understøtte hinanden”, fortæller Bjarne Ibsen, professor på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet.

”I Assens Kommune har vi rigtig mange velfungerende lokalsamfund, hvor vi har indtryk af, at samspillet mellem kommunen og aktive og engagerede borgere, der har lyst til at involvere sig, har en positiv indvirkning på udviklingen”, fortæller formand for Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget, Søren Thomsen.

”Derfor er resultaterne af undersøgelsen vigtig viden, så vi får et mere detaljeret indblik i borgernes engagement og fremover kan blive endnu dygtigere til at understøtte, samarbejde og udvikle, så andre også får lyst til at engagere sig i deres lokalsamfund og skabe udvikling til gavn for nuværende og kommende borgere”, siger Søren Thomsen.

Flere borgere vil få brev i e-Boks

Som et led i undersøgelsen vil et tilfældigt udvalg af borgere i de fire kommuner inden længe modtage et spørgeskema i e-Boks fra kommunen.

Her bliver borgerne bl.a. spurgt om, hvordan de vurderer det lokalsamfund, de bor i; hvilke aktiviteter i lokalsamfundet, de er involveret i, og hvad deres holdning er til at engagere sig i forskellige sider af lokalsamfundets udvikling.

I Assens Kommune involverer borgerne sig på mange forskellige måder.  Nogle indgår i foreningsbaserede aktiviteter og fungerer som trænere og hjælpere, bestyrelsesmedlemmer og lignende, mens andre deltager aktivt i enkeltstående aktiviteter som eksempelvis opbygning af fællesarealer, udviklingsprojekter og meget mere.

Foreninger har allerede svaret

Som et led i den samlede undersøgelse besvarede en række foreninger i Assens Kommunen også et spørgeskema i foråret, som handlede om foreningernes involvering i aktiviteter og opgaver i lokalsamfundet.

Se flere resultater af undersøgelserne blandt foreningerne her.

Projektet er finansieret af forskningsmidler fra landdistriktspuljen bevilliget af Bolig- og Planstyrelsen under Indenrigs- og Boligministeriet.