Skip to main content
15. marts 2023

Usikkerhed omkring kystsikring af Assens Marina

Der er blevet lagt store planer om kystsikring af Assens Marina. Problemet er bare, at finansieringen til projektet ikke er til at finde.

Af: Isabella Ravn | Foto:

Der er blevet lagt store planer om, hvordan diger og klitter skal sikre Assens Marina mod voldsomt vejr og forhøjet vandstand. Problemet er bare, at finansieringen til projektet ikke er til at finde.  

Det er en omfattende og presserende udfordring for alle de kommuner i landet, der grænser op til kysten. Vandstanden stiger, og vejrudsigten byder på flere storme, og derfor skal kystlinjerne også rustes til de nye og kommende omstændigheder. 

Hos Assens Kommune har man i samarbejde med NIRAS udformet projektet Byen og Bæltet, der skal sørge for, at Assens Marina klarer sig igennem klimaforandringerne. Planen er at bygge klitter og diger, som sikrer havneområdet bedre mod stormvejr og forhøjet vandstand.   

Realdania sagde nej 

I 2022 havde Realdania en pulje på 40 millioner kroner, som de øremærkede til to kystsikringsprojekter i Danmark. Én af de mange ansøgere var Assens Kommune, men det endte desværre med et afslag. Puljen blev delt mellem to projekter i hhv. Velje og Dragør, som ifølge Realdania havde de bedste og mest innovative løsninger. 

Assens Kommune søgte om 19 millioner kroner til Byen og Bæltet, og det skulle udgøre omtrent halvdelen af finansieringen, for projektet vil i alt koste mellem 30 og 40 millioner. 

Hvor skal pengene komme fra? 

På nuværende tidspunkt er der ikke økonomisk hjælp i sigte, og projektet er sat på pause. Derfor er der ikke andet for end at vente og håbe på, at pengene en dag kan findes andetsteds.  

Indtil da vil der krav om, at alt, hvad der bygges nær kysten i Assens Kommune, skal kunne modstå vejrforandringerne – og en vandstand, der kan stige to en halv meter. Det omfatter også det nye Kyst- og Lystfiskercenter, der hæves, så vandet kan stige tre meter uden, at der trænger vand ind i bygningen.