Skip to main content
19. oktober 2023

Varsel om forhøjet vandstand i Assens

DMI har udsendt varsel om, at vandstanden i Assens Havn forventes at stige til ca. 1.25 m over daglig vande allerede fredag morgen. Foreløbige prognoser spår imidlertid, at vandstanden kan stige helt op til 1.83 m. lørdag morgen kl. 03.00, hvor den forventes at toppe.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA ASSENS KOMMUNE

DMI har udsendt varsel om, at vandstanden i Assens Havn forventes at stige til ca. 1.25 m over daglig vande allerede fredag morgen. Foreløbige prognoser spår imidlertid, at vandstanden kan stige helt op til 1.83 m. lørdag morgen kl. 03.00, hvor den forventes at toppe.

Til sammenligning nåede vandstanden i 2017 op på 1,62 meter over normalen, mens den i 2019 steg til ca. 1,5 meter. Nordre Havnevej og Ved Stranden forventes derfor at blive afspærret fra ca. kl. 05.00 fredag morgen.

Udover forhøjet vandstand i Assens Havn, forventes der også forhøjet vandstand langs kysten, der kan få betydning for områderne:
  • Næsvej og kolonihaverne
  • Strandbakken på Helnæs
  • Skovkrogen
  • Brunshuse
  • Torø Huse Vej
  • Å Strandvej

Desuden er der risiko for, at Helnæs dæmningen spærres for gennemkørsel i en periode i løbet af fredag og lørdag. Der vil blive sendt varsel ud om dette, hvis der bliver behov for at spærre dæmningen. 

Afhentning af sandsække

Varsel om forhøjet vandstand skyldes, at en kraftig vind i løbet af torsdag presser en stor mængde vand ind i Lillebælt. 

Lige nu er vi i gang med at advisere naboerne i de berørte områder via sms om risikoen for den forhøjede vandstand, siger Lars Evald Jensen, chef for trafik og ejendom, og fortsætter:

Beredskabet har kørt sandsække ud, ligesom der også er kørt sand ud, som borgerne kan fylde i sækkene.

Sandsækkene (findes i de to opstillede, røde containere) og sandet er placeret på busholdepladsen ved siden af Arenaen, Rådhus Allé 35.

Desuden oprettes der et depot med sand på parkeringspladsen ved krydset Helnæsvej og Brydegårdsvej ved Brydegård. Der vil ikke være sandsække på depotet ved Brydegård.

Det er muligt at hente sand og sække fra kl. 16.00 onsdag eftermiddag. Husk at medbringe egen skovl.

Som borger er man selv ansvarlig for at sikre sin bolig. Alle borgere, der har boliger i de berørte områder, opfordres derfor til at tage deres forholdsregler for at beskytte sig mod vandet. På www.klimatilpasning.dk kan man se, hvordan man forbereder og sikrer sin bolig mod forhøjet vandstand.

Lars Evald Jensen opfordrer borgerne til at holde sig opdateret om situationen i dagspressen og på kommunens facebookside samt hjemmeside www.assens.dk , der løbende bliver opdateret.

Ligeledes opfordres borgerne til at holde sig opdateret om situationen på:

  • Beredskabs Fyns hjemmeside: www.beredskabfyn.dk
  • DMI’s hjemmeside: www.dmi.dk
  • Fynbus og ændringer i busdriften: www.fynbus.dk
  • Baagø Færgen og ændrede sejltider: www.assenshavn.dk Bemærk at Baagø færgen allerede nu oplyser, at de ikke forventer at gennemføre sejladser hele fredagen samt lørdag formiddag.